Tvarově atypické červené krvinky

Další názvy: tvarově atypické erytrocyty, sférocyty

Co to znamená?

Tvorba červených krvinek a obecně i všech ostatních krevních elementů (hematopoéza) je velmi složitý a komplikovaný proces, který se skládá z řady kroků, kterými musí krvinka projít, než je z kostní dřeně „vypuštěna“ jako „práceschopná“. Bohužel v takto komplikovaném procesu dojde mnohdy k řadě odchylek, ale zdravý organismus si s nimi dokáže poradit a „nevhodnou“ krvinku, která v některém bodu vývoje získala chybu, do oběhu nepustí.

Pokud ale jsou tyto chyby ve velkém počtu, už organismus nedokáže třídit krvinky na „dobré“ a „špatné“ a ty, které obsahují nějakou chybu, se dostanou do krevního oběhu, mnohdy ve velkém počtu.

Normální červená krvinka má odborně řečeno bikonkávní tvar – to znamená tvar zhruba jako piškot, kterému někdo prstem promáčkl uprostřed dolíček – z obou stran. Takový tvar je pro krvinku výhodný, protože zvětšuje její povrch a tím lze navázat na krvinku větší množství molekul kyslíku, než by se dalo navázat na kouli o stejném poloměru. Tvar erytrocytu je z toho důvodu velmi přísně hlídán a kódován v průběhu vývoje krvinky. Existují ale onemocnění, během niž dojde ke změně tohoto šifrovacího mechanismu a krvinky nabývájí různých tvarů – srpkovité, kulaté či jinak deformované, případně jsou přítomny změny ve velikosti – pokud jsou krvinky velké mluvíme o makrocytární anémii, pokud menší, než je norma o mikrocytární anémii.

Obraz anémie vzniká z důvodu nedostatku funkčního hemoglobinu – viz. příznak anémie.

Mezi nejdůležitější a v podstatě nejčastější onemocnění tohoto typu jsou srpkovitá anémie a thalasémie. V obou dvou případech dochází k deformaci (změně tvaru) normálního hemoglobinového řetězce. Hemoglobin je krevní barvivo, které se skládá ze 4 molekul bílkoviny (tzv.globinů) a z molekuly hemu (železnaté sloučeniny). Hemoglobin má několik typů své sloučeniny, přičemž v krvinkách zdravého dospělého jedince se vyskytují hemoglobinové řetězce alfa a beta. V případě srpkovité anémie vzniká mutace v řetězci beta, která dává vznik hemoglobinu S. Takto postižené červené krvinky mění svůj tvar z bikonkávního na srpkovitý. U thalasémie dochází buď k tomu, že řetězec beta není vůbec vytvořen, u jiných typů thalasémií je řetězec beta nahrazen jinými typy řetězců. Toto vše má za následek nefunkční červené krvinky, tvarově a velikostně atypické (záleží na typu thalasémie), které se mohou hromadit v malých cévách nebo ve slezině.

Odtud pramení příznaky jako zvětšená slezina nebo výrazně postižená krvetvorba.

Co dělat?

Pokud je vám diagnostikována srpkovitá anémie nebo thalasémie, jedná se o závažná onemocnění, která je třeba pravidelně kontrolovat a léčit hematologem. Co pro sebe můžete udělat sami je prevence podchlazení, včasná léčba infektů a preventivní imunizace – tzn. užívání vitamínů a přípravků vedoucích k zesílení imunity. Lékařské terapie mohou spočívat například v transfúzích krevní masy. Pokud máte krvinky tvarově atypické krátkou dobu, je třeba se nechat po určitém čase zkontrolovat, zda-li se krevní obraz upravil či je nutné začít s léčbou.

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? 24.6.22 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU 24.6.22 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Napište prosím svoji zkušenost s: tvarově atypické červené krvinky

Váš příspěvek
contextticket
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 9.4.22 15:11
hemoglobin S is caused by a mutation in the beta chain

Hemoglobin S is caused by a mutation in the beta chain, which is present in the blood. The afflicted red blood cells undergo a transformation from biconcave to sickle-shaped in shape. Thalassemia is characterized by either the absence of the beta chain or the replacement of the beta chain with other types of driving directions chains in other forms of thalassemias (see below). All of this results in defective red blood cells that are abnormal in shape and size (depending on the type of thalassemia), and which might concentrate in small blood arteries or the spleen as a result of their accumulation.

Vložit nový komentář
 

Nemoci s tímto příznakem: