Světloplachost

Další názvy: fotofobie, citlivost na světlo

Světloplachost čili fotofobie je většinou příznakem postižení oka či nervového systému. Člověk se světloplachostí je zvýšeně citlivý na světlo, které je mu nepříjemné, a může mít problémy s přechodem z tmavé místnosti do osvětlené.

Fotofobie je klasickým očním příznakem, který doprovází především oční zánětlivá onemocnění- především jde o záněty rohovky – keratitis, spojivky- conjunctivitis či přední uveitidy – zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitidy.

Fotofobie se dostavují spolu s dalšími příznaky, které signalizují, že problém bude patrně v oku : jsou to bolesti oka, tlak v oku, pocit cizího tělesa v oku, zarudnutí spojivky, otok víčka, zhoršení zraku či zhoršení bolesti při pohledu do blízka ( pacient udává silnou bolest např. při zapalování cigarety apod.) Zde lze velmi doporučit návštěvu očního lékaře.

U očních nemocí je fotofobie sice známkou někdy i závažného stavu, ovšem fotofobie je příznakem tzv. meningeálního syndromu, který je závažný v podstatě vždy ( nebo alespoň do té doby, dokud se závažné příčiny nevyloučí).

Meningeální syndrom je soubor příznaků, které vznikají na podkladě iritace plen mozkových . Příčiny iritace jsou velice pestré, avšak lze je zobecnit na tři základní: zánět, krvácení a tumor – všechno velmi závažné nemoci.

Pro kompletní informaci je třeba zdůraznit základní symptomatologii meningeálního syndromu : je to bolest hlavy, zvracení ( kterému může předcházet nausea – což se dá přeložit tak, když je člověku špatně a jakoby na zvracení) nebo nausea být přítomna vůbec nemusí – člověk začíná zvracet, aniž by cítil potřebu zvracet. Důležitá je také přecitlivělost na zevní podněty : světlo – fotofobie a hluk – fonofobie. Dále dochází ke spazmu šíjových svalů a vázne tzv. opozice šíje – pacient není schopen sklopit hlavu tak, aby se bradou dotkl hrudníku ( starší lidé kvůli degenerativním změnám páteře toho nemusí být schopni též).

Velmi závažnou příčinnou meningeálního syndromu je bakteriální meningitida – která je stále příčinnou smrti u dětí a naopak u starších jedinců. Velmi aktuální je také nákaza meningokokem typu B a C, proto je velmi dobré základní symptomatiku bakteriální meningitidy znát a odlišit ji od běžných chřipek či stavů, které nepotřebují lékařskou intervenci.

Velmi vhodné je sledovat časový faktor průběhu nemoci, kdy se stav např. dítěte horší z hodiny na hodinu. Nemoc začíná bolestmi hlavy, zvracením, horečka až ke 40°C – poruchy vědomí až epileptické záchvaty a krvácení do kůže. I při pouhém podezření na bakteriální meningitidu je nutné přivolat lékaře, jedná se o velmi závažné onemocnění, které je zatíženo 10% úmrtností a i v případě přežití se objevují komplikace- ztráta sluchu, epileptické záchvaty atd.

Fotofóbie může být příznakem migrény, jedná se o idiopatické ( neznámá příčina) záchvatovité onemocnění, které se projevuje především bolestí hlavy, ale může být vyjádřen komplex dalších neurologických ložiskových příznaků během záchvatu – tzv. aura. Lidé, kteří trpí často bolestmi hlavy, by měli navštívit svého lékaře- bolestí hlavy je totiž mnoho typů, mají mnoho příčin, a hodně z nich lze terapeuticky zvládnout.

Fotofobie se může objevit i u lidí, kteří jsou nakaženi u nás velmi vzácnými či u nás se nevyskytujícími nemocemi – malárie, vzteklina apod.

Diskuse


Poradna očního lékaře - Světloplachost u malého dítěte
text

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Porod s rouškou? 2.7.20 15:11  Marty9 27
Bojíte se, až se nebudou nosit roušky, nákazy? 1.7.20 20:08  Pe-G 133
Je tu někdo, kdo prodělal COVID? Jaké máte zkušenosti? 1.7.20 21:09  Desgreze 73
Vysvědčení - ztratíte nárok na ošetřovné 29.6.20 22:26  hanka.br. 128
Dovolená 2020 - chystáte se v létě do zahraničí? 21.6.20 14:11  Haleyy 111
Očr nemoc a očr ze školky 18.6.20 20:55  Anonymní 40

Napište prosím svoji zkušenost s: světloplachost

Váš příspěvek