Světloplachost

Další názvy: fotofobie, citlivost na světlo

Světloplachost čili fotofobie je většinou příznakem postižení oka či nervového systému. Člověk se světloplachostí je zvýšeně citlivý na světlo, které je mu nepříjemné, a může mít problémy s přechodem z tmavé místnosti do osvětlené.

Fotofobie je klasickým očním příznakem, který doprovází především oční zánětlivá onemocnění- především jde o záněty rohovky – keratitis, spojivky- conjunctivitis či přední uveitidy – zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitidy.

Fotofobie se dostavují spolu s dalšími příznaky, které signalizují, že problém bude patrně v oku : jsou to bolesti oka, tlak v oku, pocit cizího tělesa v oku, zarudnutí spojivky, otok víčka, zhoršení zraku či zhoršení bolesti při pohledu do blízka ( pacient udává silnou bolest např. při zapalování cigarety apod.) Zde lze velmi doporučit návštěvu očního lékaře.

U očních nemocí je fotofobie sice známkou někdy i závažného stavu, ovšem fotofobie je příznakem tzv. meningeálního syndromu, který je závažný v podstatě vždy ( nebo alespoň do té doby, dokud se závažné příčiny nevyloučí).

Meningeální syndrom je soubor příznaků, které vznikají na podkladě iritace plen mozkových . Příčiny iritace jsou velice pestré, avšak lze je zobecnit na tři základní: zánět, krvácení a tumor – všechno velmi závažné nemoci.

Pro kompletní informaci je třeba zdůraznit základní symptomatologii meningeálního syndromu : je to bolest hlavy, zvracení ( kterému může předcházet nausea – což se dá přeložit tak, když je člověku špatně a jakoby na zvracení) nebo nausea být přítomna vůbec nemusí – člověk začíná zvracet, aniž by cítil potřebu zvracet. Důležitá je také přecitlivělost na zevní podněty : světlo – fotofobie a hluk – fonofobie. Dále dochází ke spazmu šíjových svalů a vázne tzv. opozice šíje – pacient není schopen sklopit hlavu tak, aby se bradou dotkl hrudníku ( starší lidé kvůli degenerativním změnám páteře toho nemusí být schopni též).

Velmi závažnou příčinnou meningeálního syndromu je bakteriální meningitida – která je stále příčinnou smrti u dětí a naopak u starších jedinců. Velmi aktuální je také nákaza meningokokem typu B a C, proto je velmi dobré základní symptomatiku bakteriální meningitidy znát a odlišit ji od běžných chřipek či stavů, které nepotřebují lékařskou intervenci.

Velmi vhodné je sledovat časový faktor průběhu nemoci, kdy se stav např. dítěte horší z hodiny na hodinu. Nemoc začíná bolestmi hlavy, zvracením, horečka až ke 40°C – poruchy vědomí až epileptické záchvaty a krvácení do kůže. I při pouhém podezření na bakteriální meningitidu je nutné přivolat lékaře, jedná se o velmi závažné onemocnění, které je zatíženo 10% úmrtností a i v případě přežití se objevují komplikace- ztráta sluchu, epileptické záchvaty atd.

Fotofóbie může být příznakem migrény, jedná se o idiopatické ( neznámá příčina) záchvatovité onemocnění, které se projevuje především bolestí hlavy, ale může být vyjádřen komplex dalších neurologických ložiskových příznaků během záchvatu – tzv. aura. Lidé, kteří trpí často bolestmi hlavy, by měli navštívit svého lékaře- bolestí hlavy je totiž mnoho typů, mají mnoho příčin, a hodně z nich lze terapeuticky zvládnout.

Fotofobie se může objevit i u lidí, kteří jsou nakaženi u nás velmi vzácnými či u nás se nevyskytujícími nemocemi – malárie, vzteklina apod.

Diskuse


Poradna očního lékaře - Světloplachost u malého dítěte
text

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35
Úzkost a deprese po Covidu 17.5.22 07:31  wiwiOL 31
Vypadávání vlasů po covidu 13.5.22 18:03  aiwwa 21
Zkušenosti s Covid testem 3.5.22 07:40  Uslava 6
Očkování covid 2 dávky 1.5.22 18:36  ugluk 24

Napište prosím svoji zkušenost s: světloplachost

Váš příspěvek
lily167
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně včera v 04:33

Thank you for sharing this data. I really enjoy what you've written on your blog. You've shared a very useful and entertaining blog post with the public.
build now gg

filmora 11
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 19.5.22 09:18
filmora 11 system requirements

Hy, While reading your blogs I noticed that your video quality was not good enough, you should use filmora 11 for your website as this video editing software is easy to use and user-friendly,filmora 11 price will surprise you as the price of this software is affordable. Sometimes all you need is to make small, simple edits to your videos. For example, your social media team needs to trim a video to meet a social network’s requirements. One way they get this change is by asking your video team to do it. That puts something on the video team’s to-do list, and it means your social media folks have to wait to receive the trimmed video. Or, you can pick a video content management system that lets your social media team make the change themselves. This latter option means your social media team gets the video they need quickly, and it keeps something off your video group’s to-do list.The ability to edit videos within your video platform can be a huge timesaver for many in your company

wardroseé
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 10.3.22 10:05
Games

The information shared is very helpful. Share a brand new theme cookie clicker trending online game.

Vložit nový komentář