Poruchy nálady

Další názvy: emoční labilita, změny nálady

Změny nálady jako příznaky těžších poruch jsou přítomny především u psychiatrických onemocnění. Změny nálady či náladovostí trpí v určitém období života každý člověk. Změny nálad souvisí i s temperamentem, pohlavím, věkem apod.

Poruchy nálad řeší především obor psychologie a psychiatrie. Obecně platí, že takový stav, který člověku nebraní normálně žít, plnit své povinnosti apod., nepovažujeme za duševní chorobu či za stav, kde je nutná lékařská intervence. Pokud tedy člověk dostává pocit, že svou situaci a psychický stav nezvládá, měl by navštívit lékaře.

Velmi častou poruchou nálady je deprese či krátkodobé depresivní ladění. Deprese je diagnostikována až tehdy, pokud tento stav trvá déle než 14 dní. Člověk s depresí ztrácí své zájmy, koníčky, oplošťuje se mu spektrum jeho činností. Cítí se bezvýchodně, vše kolem něj je zbytečné a radost mu nepřinášející. Vše může vyústit v sebevražedný pokus, někdy i opakovaně.

Změna nálady se dostavuje také u neurodegenerativních poruch. Velice známé jsou rozlady depresivního charakteru u pacientů s Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí či s Huntigtonovou choreou.

I pacienti s epilepsií, obzvláště s velkým počtem těžkých generalizovaných záchvatů mají poruchy nálad – jsou velmi vztahovační, velmi rozladění, a pro okolí nepříjemní.

Jistým protipólem depresivní nálady z hlediska projevů je mánie. Mánie se projevuje velmi nadnesenou náladou, velkým množstvím energie, mnoho- a rychlo-mluvností, myšlenkovým tryskem a sníženou potřebou spánku.

Jindy se může období deprese s obdobím mánie střídat po různě dlouhé době – hovoříme o bipolární afektivní poruše.

Změny nálady mohou představovat pro lékaře velmi svízelný problém. Důležité je zmíněné hledisko, zasahuje-li problém výrazně do fungování člověka. Pak je porucha nálady problém, který se musí řešit.

Hodně lidí považuje návštěvu psychologa či psychiatra za něco velmi ponižujícího a stigmatizujícího. Deprese či mánie je nemoc jako každá jiná, a proto se k ní jako k nemoci musí přistupovat. Stejně jako by se člověk měl starat o své tělo, měl by věnovat péči a pozornost svému duševnímu stavu.

Pokud změna nálady (hlavně deprese) trvá déle než 14 dní, měla by být léčena – antidepresivy či lépe identifikací a vyřešením vyvolávající příčiny.

Diskuze o poruchách nálady

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? 24.6.22 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU 24.6.22 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Napište prosím svoji zkušenost s: poruchy nálady

Váš příspěvek