Otok plic

Další názvy: plicní edém, nahromadění tekutiny v plicích

Nemocný – laik otok plic (plicní edém) jako takový rozpoznat nemůže, svědčí pro něj pouze jiné příznaky, mezi které patří pocit dechové nedostatečnosti (dušnost) a z něj pramenící neklid. Dýchání je mělčí a rychlejší, je doprovázené vykašláváním tekutiny, která může být zpěněná a narůžovělá. Nápadné může být pocení po celém těle.

Nejčastější příčinou je selhávání čerpací práce srdce (selhávání levé komory, akutní infarkt myokardu aj.). Krev se proto hromadí v plicním řečišti („před srdcem“) a na základě zvýšeného tlaku dochází k filtrování tekutiny z krve do plicních sklípků. Vázne tak výměna dýchacích plynů, protože kapacitu sklípků snižuje přítomná tekutina. Z toho důvodu může při zhoršujícím se stavu docházet k promodrávání periferních částí těla (boltců, konečků prstů, rtů).

Další možnou příčinou je syndrom akutní respirační tísně (ARDS). Jedná se o poškození stěn sklípků a mezisklípkových přepážek, které se stávají více propustnými a umožní průnik tekutiny či plné krve do nitra sklípků. Děje se tomu tak při vážném zánětu plic, dále při šoku, otravě některými léčivy, při vdechnutí kouře či jedovatých výparů, vdechnutí zvratků či např. po tonutí. Výčet by mohl dále pokračovat.

Při náhlém nástupu výše uvedených příznaků je nutné přivolat záchrannou službu. Nemocný obvykle sám zaujímá tzv. ortopnoickou polohu vsedě s horními končetinami opřenými o podložku. Dovolí-li to stav pacienta, je vhodné jej usadit na jídelní stůl a nohy nechat viset volně dolů, aby se zmenšil návrat žilní krve z dolní poloviny těla.

Diskuze o otoku plic

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? 24.6.22 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU 24.6.22 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Napište prosím svoji zkušenost s: otok plic

Váš příspěvek
 

Nemoci s tímto příznakem: