Křečovité propnutí těla do záklonu

Další názvy: opistotonus, obloukovité prohnutí těla dozadu

Obloukovité propnutí trupu (do „mostu“) a hlava zvrácená vzad je příznakem odborně zvaným opistotonus. K jeho projevu dochází v momentě, kdy aktivační signály pro svaly zad a šíje (ale i ostatní svalové skupiny) převládnou nad signály inhibičními, které jsou vysílány z mozku pomocí inhibičních nervových drah.

Opistotonus je klasickým příznakem rozvinutého tetanu. Tetanický toxin, produkovaný bakteriemi Clostridium tetani se šíří podél vláken nervového systému do centrální nervové soustavy. Konečná fáze onemocnění je charakterizována křečí všech svalových skupin.

Opistotonus se může dostavit taktéž u labilních osob při akutním hysterickém záchvatu. Patofyziologie vzniku křeče je zde složitá, svou roli hraje hysterická hyperventilace (hluboké a rychlé dýchání, při kterém se mění vnitřní prostředí organismu a poměry iontů) a hyperaktivita emočních center.

Další možnou příčinou vzniku popisovaného příznaku je narušení struktury (a tím i funkce) středního mozku. Mohou ho mít na svědomí úrazy, krvácení do oblasti (cévní mozková příhoda) nebo nádory působící prorůstáním či útlakem. Teoreticky tento příznak připadá v úvahu také u zánětů mozku a jeho obalů (encefalitidy či meningitidy).

Opistotonu budou zcela jistě předcházet jiné závažné příznaky, pro které se nemocný dostane do lékařské péče. Mimo zdravotnické zařízení voláme k takto postiženým osobám záchrannou službu.

Diskuse

Zaklánění hlavičky u miminka

Je to od krční páteře?

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Rouška + brýle 21.9.21 21:40  negra 13
Jeden pozitivní v kroužku 20.9.21 21:26  Janli 5
Post-covid syndrom 20.9.21 10:27  bublinek 11
Strach z testu 18.9.21 20:38  shadowbabe 67
Smysluplnost opatření 21.9.21 11:16  Pudloslava 70
Covid Delta příznaky malé děti 18.9.21 16:17  stinga 9

Napište prosím svoji zkušenost s: křečovité propnutí těla do záklonu

Váš příspěvek
 

Nemoci s tímto příznakem: