Apatie

Další názvy: lhostejnost

Apatii můžeme definovat jako kompletní nedostatek citu a motivace.

Vyskytuje se u celé řady nemocí. U malých dětí je dokonce příznakem celé palety nemocí- od syndromu nitrolební hypertenze dále meningeální syndrom, vnitřní krvácení u úrazů, infekční onemocnění apod. Proto by si měli rodiče případné apatie u svých dětí velmi dobře všímat. Kojenec v rámci apatie může přestát sát mateřské mléko apod. Jindy velmi hlučné a živé dítě přichází domů apatické, např. spadne ze stromu s následným poraněním nitrobřišních orgánů a krvácením. Takovýchto příkladů bychom nalezli mnoho. Obecně platí, že rodič by si měl všímat chování svého dítěte, a hledat možné příčiny v jeho změnách.

U dospívajících a dospělých lidí se apatií projevují deprese či depresivní epizody. Apatie a zúžení subjektivního prostoru nacházíme u lidí v těžké depresi, kteří se mohou pokusit spáchat sebevraždu apod. Deprese se projeví také jako ztráta o koníčky a zájmy, kterým se člověk dříve s velkou vervou věnoval, projevuje se nezájem o okolí, objevuje se neschopnost prožívat radost – anhedonie. V rámci deprese se také objevují poruchy sexuálních funkcí, poruchy spánku apod.

Apatie může být také příznakem nitrolebního expanzivního procesu, ke kterým řadíme nádory, hematomy, velká aneuryzmata, cysty apod. Obecně platí, že nádor v mozku se projeví další symptomatickou – bolest hlavy ( hlavně ráno), zvracení, parézy končetin, epileptické záchvaty apod. Apatie je však důležitým zástupcem psychických změn, vedle například lehké zapomnětlivosti apod.

Velice častou příčinou vzniku apatie je léze v čelním mozkovém laloku – ať už se jedná o nádor či např. krvácení do této oblasti. Vzniká tzv. prefrontální syndrom :člověk je postižen celou řadou psychických příznaků, tento soubor se dříve označoval jako organický psychosyndrom. Jedná se o zpomalení psychické činnosti – tzv. bradypsychismus, apatie, abulie – ztráta vůle atd.

Apatie jako psychický symptom nemusí být vždy dobře patrný. Změny si musí všimnout většinou okolí pacienta, apatický člověk o své apatii nepřemýšlí, a už vůbec s ní nenavštíví lékaře. Apatie je často způsobena pracovním vypětím, v rámci syndromu vyhoření, zklamáním v osobním životě, ztrátou blízké osoby apod.

Pokud se jedná pouze o dočasnou změnu v chování pacienta, nemusí se jednat o patologickou situaci. Pokud apatie trvá delší dobu, je velmi nápadná ve vztahu k dřívějšímu chování, je vhodné navštívit psychologa či praktického lékaře. Je nutné si uvědomit, že určitou formou apatie trpí alespoň jednou v životě každý člověk.

Diskuze o apatii

Diskuse o koronaviru v ČR

Téma Poslední příspěvek Reakcí
Pozitivní antigen, jak teď postupovat? 24.6.22 18:57  sobesin 29
Rýma po COVIDU 24.6.22 09:03  Benda5 6
EUC PCR test - kde najdu výsledky? 7.6.22 18:54  PhereNicae 3
Záznam o PCR testu 1.6.22 06:45  adamcoka 19
Prodělaný covid a menstruace 22.5.22 17:30  TinaAn 20
Jsem pozitivní a máme se stěhovat 18.5.22 07:07  Anonymní 35

Napište prosím svoji zkušenost s: apatie

Váš příspěvek
new Bie
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 25.6.22 17:26

Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do

merckseo
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 31.5.22 17:34

Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. 꽁머니토토

merckseo
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 31.5.22 09:35

Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really refreshing examining this article today and I figure this might be a champion among other article that I've scrutinized yet. If its all the same to you keep this work proceeding in a comparative quality. 먹튀검증

Nishaknapp
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.5.22 03:54

Why not settling on games that is fun and at the same time your earning. Well it'll make suspense because of the game as well but dude just try it and it gave me hope while pandemic is real rn. What Can You Do In 10 Minutes?

merckseo
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 28.5.22 06:03

I am scanning for and I need to post a comment that „The substance of your post is magnificent“ Great work! 마사지구직

merckseo
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.5.22 11:14

Astounding read, Positive webpage, where did u think of the data on this posting? I have perused a couple of the articles on your site now, and I extremely like your style. You rock and please keep up the compelling work. 먹튀사이트

Adilkahtri
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 27.5.22 07:39

Benefit basically prime quality things - you can comprehend them all inside: 먹튀폴리스

merckseo
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 26.5.22 17:11

There is such a great amount in this article I could never have thought of alone. Your substance gives perusers things to consider in a fascinating way. 먹튀검증 바로가기

Adilkahtri
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 25.5.22 12:28

I utilize fundamentally unrivaled textures : you will find these items by: taktik88

Adilkahtri
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 23.5.22 13:46

Your next camping trip starts here. Shop for camping gear at campmors.com and we offer high quality tents, canopies, sleeping bags, hammocks, survival and lighting equipment at great prices. to help you get going right away. cotton tent

brunobrown6563
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 21.5.22 12:54

You discussed this topic pretty well.

car repair

Adilkahtri
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 20.5.22 08:14

Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really refreshing examining this article today and I figure this might be a champion among other article that I've scrutinized yet. If its all the same to you keep this work proceeding in a comparative quality. 주소모음

johnwoodward5581
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 14.5.22 14:51

Some people doesn't have this feeling and it can be a problem for most situation.

https://mobilemechanicsfortworth.com/…e-ac-repair/

joelsmith5615
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 3.5.22 14:58

A lack of emotions can be a good or bad thing, thank you for sharing this informative topic.

mechanic

clementross3266
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 16.4.22 12:51

Great details was written here and I enjoyed reading them.

Cement Contractor

georgepayne1986
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 15.4.22 13:35

I hope that you will have someone that can help you on this trying times.

Concrete Contractor Houston

rogermoore1491
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 13.4.22 18:53

This is a great information to read about the topic.

marriage counseling jacksonville

Romi Michal
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 8.4.22 08:44

Play latest vex 5 online free online game

stevefontenot9906
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 6.4.22 15:24

You should seek medical professional if this condition becomes worse.

Concrete Patio Contractor

lalisa167
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 1.4.22 11:05

Wonderful post. This post is one of the best posts according to my point of view. Your work is so good and impressive. Thanks for it slope io and build now gg

Nishaknapp
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 14.3.22 16:58

Thanks, heaps again for the tips, I always come to your website looking for updates and new posts. We as working in Search engine optimization it helps us a lot that you're giving us so many opportunities in our line. And it gave us knowledge and points at the same time. I hope you lead on the right path. The Baccarat Rules that You Didn’t Know: How to Play Like a Pro

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:46

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works Zwembad laten aanleggen

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:44

Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do Zwemvijvers aanleg

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:41

I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site. Monoblok zwembad

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:37

Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really enjoyed reading this article today and I think this might be one of the best article that I've read yet. Please, keep this work going on in the same quality. Zwemvijvers

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:34

You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. Zwembad aanleggen

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:32

I would also motivate just about every person to save this web page for any favorite assistance to assist posted the appearance. Tuinaanleg

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:29

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. PP zwembad

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:27

This is a good post. This post gives truly quality information. I’m definitely going to look into it. Really very useful tips are provided here. Thank you so much. Keep up the good works Monoblok zwembad

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:24

I have bookmarked your website because this site contains valuable information in it. I am really happy with articles quality and presentation. Thanks a lot for keeping great stuff. I am very much thankful for this site. Zwembaden Antwerpen

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:18

You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. Polyester zwembad

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:12

Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do Aanleggen zwembad

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:09

Gangaur Realtech is a professionally managed organisation specializing in real estate services where integrated services are provided by professionals to its clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate. Biotop zwemvijvers

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:06

It's late finding this act. At least, it's a thing to be familiar with that there are such events exist. I agree with your Blog and I will be back to inspect it more in the future so please keep up your act. Zwembad tuin

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 12:03

I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. Polypropyleen zwembad

life link
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 12.3.22 11:59

I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up.. Zwembadbouwer

masieu
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 15.2.22 12:03

Page wed very interesting. Please continue to inspire those who visit our website in the most positive way. You can visit my website chainsaw dance

ABC Chart
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:18

Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. ABC Chart

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:12
sa

I liked your article and I hope you will have many entries or more Cartoon Characters

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:10
sa

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. Iconic Cartoon Characters

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:08
sa

This is also a very good post which I really enjoy reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. Exipure

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:06
sa

Hello! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice info you've got right here on this post. I will probably be coming back to your weblog for more soon! Free Robux Codes

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:04
sa

Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. Roblox Promo Codes

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:04
axz

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Roblox

sadd ali
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 19:04
axz

Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. Roblox

Blooket play
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 18:59

This website and I conceive this internet site is really informative! Keep on putting up! Blooket play

Blooket
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 18:56

Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. Blooket

Cheugy
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 18:54

I just couldn't leave your website before telling you that I truly enjoyed the top quality info you present to your visitors? Will be back again frequently to check up on new posts. Cheugy

The P.I.G Method
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 18:52

I am very enjoyed for this blog. Its an informative topic. It help me very much to solve some problems. Its opportunity are so fantastic and working style so speedy. The P. I.G Method

Questions to ask a guy
Registrovaný uživatel, který přispěl anonymně 30.11.21 18:49

Much thanks for composing such an intriguing article on this point. This has truly made me think and I plan to peruse more Questions to ask a guy

Vložit nový komentář
Stránka:  1 2 Další »
 

Nemoci s tímto příznakem: